Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Niclas Berggren: Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning

Niclas Berggren, IFN, skriver i en krönika i Bulletin om hur en försvagad rättsstat kan leda till ökad antisemitism:

"På senare år har nationalekonomer börjat studera kulturella fenomen som tillit, tolerans, religion – och antisemitism. Så även jag, tillsammans med duktiga kollegor. Utgångspunkten är att ekonomin, som den fortgår inom ramen för rättssystemets regelverk, påverkar människors värderingar och attityder. Inte minst har antisemitismen historiskt ofta haft kopplingar till ekonomiskt grundade stereotyper. Jag har nyligen varit med om att genomföra en studie som undersöker hur antisemitism kan förklaras med hjälp av hur marknadsekonomin och rättsstaten ser ut."

Läs mer