Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.

Susanne Nyström referar till boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, utgiven av Oxford University Press.

En ny rapport från Skolinspektionen visar att det finns stora variationer i betygssättning mellan skolorna då man jämför resultat på nationella prov och betyg.

"Vidare är skillnaderna i bedömning små på vissa skolor, medan de på andra håll är stora. Exempelvis skriver forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix, i en bok från Institutet för Näringslivsforskning som publicerades tidigare i år, att de fristående gymnasieskolorna har bättre resultat än de kommunala, samtidigt som elever från friskolor presterar sämre vid de externa kontrollrättningarna."

Läs mer