Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nationalekonom: Därför kan EU:s förslag sänka svenska löner

Per Skedinger, IFN, refereras till i en artikel om minimilöner i Tidningen Näringslivet.

"En mer allvarlig kritik mot att införa minimilöner är att de faktiskt inte hjälper mot det som EU vill, nämligen att skydda lågavlönade och minska fattigdomen. Visserligen kan en lagstadgad minimilön höja lönenivån för dem med allra lägst lönenivå. Men samtidigt finns risken för en rekyl om de höjda lönerna istället minskar företagens möjligheter att anställa och arbetslösheten därmed ökar. Det menar Per Skedinger, vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm och adjungerande professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har forskat om vilka effekter som införandet av minimilöner kan få.

– Det kanske mest slående med kommissionens samrådsdokument är att det genomsyras av en stor optimism i frågan om vad minimilöner kan åstadkomma, både på nationell och övernationell nivå, skriver han i en analys från 2020."

Läs mer