Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Varför säger så många nej tack till facket?

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, omnämns i en ledare i Blekinge Läns Tidning.

Calmfors och hans medförfattare Julia Nederberg och Carolina Persson har skrivit en artikel i Ekonomisk Debatt baserad på deras Fores-rapport om medlemskap i fackförbunden.

"I slutet av artikeln ger författarna – professor emeritus Lars Calmfors, doktoranden Carolina Persson och masterstudenten Julia Nederberg – några råd till fackförbunden om hur de ska agera för att attrahera fler medlemmar. De skriver bland annat: ”Insatser för att uppnå olika samhällsmål och marknadsföring av dessa aktiviteter är sannolikt inte effektiva metoder att öka antalet medlemmar. Dessa verkar inte värdera sådana insatser särskilt högt som skäl för att vara med, samtidigt som missnöje med att facket driver politiska frågor som man inte sympatiserar med tycks vara ett vanligt skäl för att inte vara ansluten.”

Det är ett klokt råd. Det är en rest från en förlegad tid att fackförbunden ska ta ställning i alla möjliga och omöjliga politiska frågor, bedriva uteslutningskampanjer mot medlemmar som engagerar sig i ”fel” parti (läs SD) eller beslagta medlemmarnas pengar och skicka dem vidare till Socialdemokraternas partikassa."

Läs mer