Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ledare: Lita inte på den som säger att tillit räcker som styrmetod

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, och London School of Economics, omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.

Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji har skrivit en rapport åt Timbro där de sammanställer vad forskningen säger om New Public Management i välfärden. Tillitsbaserad styrning är ett alternativ till NPM som framhålls:

"Författarna beskriver detta ideal som vilande på ”lös empirisk grund” vilket de finner ”anmärkningsvärt givet den viktiga roll i debatten som tillitsbaserad styrning spelat under de senaste åren”. De föreslår i stället ett fortsatt fokus på att stärka existerande system ”och inte på hur man bör ta bort incitament och ersätta det med något så grumligt som ’tillit’”.

Deras råd är i stället att offentliga beställare bör mäta kvalitet med robusta metoder och publicera resultatet, ställa krav på utfall i stället för processer samt säkerställa att alla utförare av välfärdstjänster har incitament att upprätthålla kvalitet."

Läs mer