Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Alla klyftor handlar inte om ekonomi

Daniel Waldenström, IFN, omnämns i en ledare i Borås Tidning.

Ledarskribenten hänvisar till Daniel Waldenström och Anders Björklunds debattartikel i Dagens Nyheter, där de argumenterar för att ojämlikheten i Sverige inte är lika dramatisk som det ofta beskrivs i debatten. Men enligt ledarskribenten finns även annat än reda pengar att ta hänsyn till:

"Om Björklund och Waldenström har rätt har vi inte lika stora ekonomiska klyftor jämfört med andra länder. Dock ser vi en markant ökning i klyftorna när det gäller andra sorters kapital. Ett samhälle som blir mer geografiskt segregerat medför stora klyftor när det gäller socialt kapital, vilket innebär att social rörlighet och klassresande försvåras för vissa samhällsgrupper. Där blir klyftorna i socialt kapital orsak till klyftor i ekonomisk kapital.

Ekonomi innefattar således mer än pengar, något som sällan kan fångas helt i svepande sammanfattningar. Däremot bör denna lärdom appliceras på samhället i stort. Världen är ett komplext pussel, där ekonomin bara utgör en av pusselbitarna. Det är minst lika viktigt att uppmärksamma de sociala verkligheterna bakom de ekonomiska siffrorna."

Läs mer