Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Löneklyftorna ökade under pandemin

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av Ekot.

Han är en av författarna till Skatteverkets rapport Hur har Covid-19-pandemin påverkat skatteintäkter och arbetsinkomster? som bland annat visar att löneklyftorna ökade under pandemin.

"I snitt fick vi svenskar 4-5 procent mindre pengar på lönekontot jämfört med månaderna före pandemin. De som redan före pandemin hade låg inkomst, som Noa, drabbades hårdast, .

– Det är en känsligare grupp, har en lös anknytning från början, de flesta är unga, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, som är en av författarna till rapporten.

Skillnaderna mellan svenskarnas löneinkomster ökade på grund av detta.

– Klyftorna mellan de med de allra lägsta inkomsterna, deltidsanställda säsongsanställda och de med heltidsanställningar har ökat under pandemin.

Han är dock noga med att påpeka att siffrorna mäter människors löneinkomster, inte andra former av inkomster som a-kassa och försörjningsstöd."

Läs mer och hör inslaget här