Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Så har skatteintäkterna påverkats av Coronapandemin

Daniel Waldenström, IFN, omnämns i Dagens Juridik som skriver om den rapport om pandemins påverkan på skatteintäkter och inkomster som han skrivit år Skatteverket.

En av effekterna av pandemin är att inkomstskillnaderna ökat:

"Inkomstskillnaderna ökade, framför allt till följd av högre arbetslöshet och minskade arbetsinkomster bland låginkomsttagare, särskilt bland unga deltidsarbetande. Heltidsarbetande medel- och höginkomsttagare påverkades inte lika mycket. En delförklaring till det är de stödpaket, särskilt korttidsstöd och omställningsstöd, till anställda och företag som infördes under 2020.

– Utan stödpaketen hade genomsnittsminskningen av arbetsinkomsten varit nästan dubbelt så stor, liksom ökningen av inkomstspridningen, säger Daniel Waldenström, rapportförfattare och medlem i Skatteverkets vetenskapliga råd."

Läs mer