Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Det svenska experimentet

Mårten Blix, IFN, intervjuas i och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, omnämns i  The Economists magasin Världen om.

"Hur välfärdstjänster organiseras är en het potatis i kombination med ambitiös svensk välfärdsmodell och privata utförare. Det skapar både konkurrens och möjligheter till vinstuttag. 

Det är något av ett svenskt experiment, konstaterar forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix vid Institutet för Näringslivsforskning och Örebros universitet, i sin nya bok Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment (Oxford University Press 2021), när de sammanfattar forskningen om privatiseringar, valfrihet och vinster i välfärden. 

– Det är slående hur mycket som hänt på 30 år när vi gått ifrån en monopolmodell för välfärdstjänster. Under dessa år har en femtedel av välfärden förflyttats till privat regi, säger Henrik Jordahl vid boklanseringen. 

Bakgrunden till det svenska experimentet bottnade, enligt Mårten Blix, i ett stort missnöje på 1980-talet vad gällde välfärdssektorns leverans av tjänster, dålig ekonomi, fyrkantig byråkrati och avsaknad av valfrihet. 

– Valfrihet är fortfarande en stark önskan i befolkningen i stort, däremot finns en skepsis mot vinster i välfärden, säger Mårten Blix. "

Läs mer