Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Calmfors: Vi behöver en debatt om skattesystemet – inte utspel om enskilda skatter

Lars Calmfors, IFN, skriver om skattesystemet i en kolumn i Dagens Nyheter.

I stället för att diskutera enskilda skatter, bör en debatt om skattesystemet ta ett helhetsgrepp, menar Lars Calmfors, och jämför med skattereformen från 1990/91:

"1990/91 års skattereform föregicks av gediget analysarbete i flera offentliga utredningar. Därför fanns goda underlag för politikerna när de väl satte sig i förhandlingar om reformen.

På motsvarande sätt borde skatteexperter nu ges offentliga utredningsuppdrag att analysera alternativa reformpaket. Dessa kan skilja sig åt till exempel beroende på vilka avvägningar man vill göra mellan effektivitet och fördelning. Sådana underlag skulle kunna lyfta debatten och vara en utgångspunkt för en principdiskussion om hur skattesystemet bör se ut i stället för sporadiska utspel om enskilda skatter."

Läs mer