Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Emma Høen Bustos: Om privatiseringar rullas tillbaka ska det vara av rätt skäl

Björn Tyrefors, IFN, och Daniel Knutssons, IFN, forskning omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.

Ingen naturlag bestämmer att privat utförande är bättre eller sämre för välfärden, skriver skribenten och exemplifierar med Tyrefors och Knutssons studie om privata ambulanser som låg till grund för en debattartikel i Dagens Nyheter:

"Problemet är bara att välfärden inte kan organiseras utifrån en marknadslogik. Dels är det en fråga om kommunala variationer och geografi. Med ett litet elevunderlag kan en konkurrensutsättning av skolan till exempel skapa stora utmaningar för både möjligheten att bedriva undervisning och den kommunala ekonomin. Det innebär inte att elever ska berövas möjligheten att välja skola, men att åtgärder bör genomföras med försiktighet.

Dels är det en fråga om själva verksamhetens natur. Privata ambulanser leder exempelvis till fler dödsfall. ”Ambulansvården är en gren av offentlig sektor som inte lämpar sig väl för outsourcing till privata utförare”, konstaterade forskarna Björn Tyrefors och Daniel Knutsson på DN Debatt förra året."

Läs mer