Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nya regler: Vindkraften ska dopas trots boom

Erik Lundin, IFN, intervjuas av Tidningen Näringslivet.

Enligt ett nytt utredningsförslag föreslås det kommunala vetot mot vindkraftsutbyggnad ersättas med ett lokaliseringsbesked. Kommunerna måste ge besked tidigare i processen och sedan hålla sig till det.

"Erik Lundin, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, är positiv till att kommuner ska ge besked tidigare.

– Bra att kommunen i ett tidigt skede bestämmer sig och sedan måste hålla sig till det. Det har med rättssäkerhet att göra, om man lagt ned en massa pengar på ett projekt ska man inte riskera att plötsligt få avslag. Men förslaget är lite väl hårt, där föreslås att kommunen ska ha sex månader på sig, jag tror att ett år är mer rimligt för att kunna sätta sig in i frågan och föra en dialog med de närboende och andra intressegrupper, säger Erik Lundin.

Erik Lundin vill se en mer formaliserad ersättningsmodell för vindkraft.

– I framtiden bör vi ha en mer formaliserad ersättningsmodell, det nämns i utredningen och kan byggas vidare på. Man måste i förväg veta hur stor ersättning kommunen får för ett visst vindkraftprojekt. För att undvika godtycke måste man ha tydliga parametrar för detta, jag välkomnar att utredningen förespråkar det."

Läs mer