Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Gudmundson: Därför gör Nooshi Dadgostar succé

Andreas Berghs, IFN och Lunds universitet, och Anders Kärnäs, IFN, forskning nämns i en ledare i Bulletin.

Vad är orsakerna till framgångarna för höger-och vänsterpopulistiska partier? Ledaren tar upp att det inte bara handlar om socioekonomiska orsaker:

"En ny svensk studie nyanserar synen på de socioekonomiska orsakerna. Nationalekonomerna Andreas Bergh och Anders Kärnä undersöker några av de vanligaste förklaringarna i artikeln ”Fairness, Flexibility and the Far Right: Understanding the Relationship between Populism, Social Spending and Labor Markets” (IFN working paper nr 1401). De granskar parlamentsval i 33 europeiska länder mellan 1980 och 2018, och jämför med olika välfärdsmått. De hittar oväntade samband, som dock säger mindre om högernationalism men desto mer om vänsterpopulism.

Populistiska partier, både till höger och vänster, tycks enligt studien hämmas av en större välfärdsstat. Men forskarna finner inget samband mellan stora inkomstskillnader och populism – det är inte orättvisor i sig som driver ytterkantspartierna. Forskarna hittar inte heller någon korrelation mellan arbetslöshet eller fattigdom och högernationalistiska framgångar, utan antar att kulturella faktorer är mer avgörande för exempelvis Sverigedemokraterna."

Läs mer här