Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Mörkertalet på arbetsmarknaden – svenskfödda största problemet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, intervjuas i Kvartal.

"Genom en omfattande granskning kan Kvartal nu presentera hittills okända data om den svenska arbetsmarknaden. 

Till skillnad från vad som brukar framföras i debatten om självförsörjning är det inte utrikes födda som är det största problemet – utan personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar. När man höjer inkomstkravet för vem som klassas som förvärvsarbetande är det i den gruppen som det största mörkertalet finns.

– Jag hade väntat mig att det skulle vara tvärtom, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi."

Läs mer