Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Elpriset delar Sverige i två läger

Thomas Tangerås, IFN, intervjuas om elkrisen i Dagens Nyheter.

"Sveriges skenande elpriser delar landet i två läger: norr respektive söder.

Hushåll och företag i norr försvarar nuvarande indelning i fyra elprisområden då den medför lägre elpriser för dem, medan landsmännen i söder av motsvarande skäl argumenterar för att införa ett gemensamt pris.

– Ytterst handlar det om hushållens köpkraft och företagens konkurrensförmåga. Men det finns också rättviseaspekter. Varför bestraffa delar av landet, men gynna andra? menar Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren i Malmö.

– Med samma elpris i hela landet skulle elräkningen sjunka 10-15 procent för de allra flesta, 8 av 10 hushåll och företag.

Beräkningen får delvis medhåll, delvis mothugg av en färsk IFN-rapport, ”En elmarknad med enhetliga priser för förbrukning”.

– De stora vinnarna av en sådan reform skulle vara konsumenterna i område 4, som 2020 stod för 18 procent av den totala förbrukningen och i genomsnitt skulle få en prisnedgång på 14 procent, säger Thomas Tangerås, docent och forskare i energi och konkurrenspolitik vid IFN, Institutet för näringslivsforskning, och en av rapportförfattarna.

– För område 3, som stod för 64 procent av förbrukningen, beräknar vi en prisuppgång även om vi inte redovisar den i rapporten. I område 1 och 2 skulle elpriset öka med upp emot 68 procent."

Läs mer