Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Att se den verkliga klyftan

Daniel Waldenström, IFN, omnämns i en ledare i Barometern.

"Bilden av kraftigt ökade klyftor i Sverige saknar stöd i forskning. Social sammanhållning ska värnas, men klyftdebatten pekar på en politik som leder till en krympande ekonomi.

Påståenden som upprepas med regelbundenhet brukar till slut uppfattas som sanningar. De granskas inte, de debatteras inte. Debatten om inkomstskillnader - klyftor- - i Sverige är härvidlag inte något undantag. Bilden av snabbt växande klyftor är satt. En del liberaler instämmer möjligen i behovet av ökade inkomstskillnader. Andra borgerliga oroas övertendenser till socioekonomisk sortering i Sverige, men håller. Vänstern har med ord som klyftor satt en bild av glastak mellan personer utan resurser och de privilegierade.

Men bilden av det svenska tillståndet är överdriven. I senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Daniel Waldenström och Anders Björklund att debatten präglas av ”vilseledande och ibland direkt felaktiga” påståenden."

Läs mer