Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Adam Cwejman: Göteborgs kommunala bolag är ett demokratiproblem

Andreas Bergh, IFN, omnämns i en ledare i Göteborg-Posten.

"Att ha kommunala verksamheter i bolagsform fyller alltså en begränsad roll. Men Göteborg är extremt när det kommer till antalet bolag. Det har redan fått negativa konsekvenser för den göteborgska demokratin.

Forskare som har tittat på utvecklingen av de kommunala bolagen kan hjälpa oss att förstå riskerna. I en undersökning av Sveriges samtliga kommuner fann forskarna Gissur Erlingsson, Andreas Bergh och Emanuel Wittberg att kommuner med fler bolag uppfattas ha mer problem med korruption.

Det betyder inte nödvändigtvis att det är mer korruption i de kommunerna, men kan tyda på att medborgarna har sämre insyn och misstänker mer fiffel från politiskt håll, menar Bergh och Erlingsson. Medborgarna är dessutom inte mer nöjda med den kommunala servicen i kommuner med många kommunala bolag, inte heller har de bättre företagsklimat. De praktiska fördelarna av att ha massa kommunala bolag är få, nackdelarna överväger."

Läs mer