Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Enkla jobb bidrar till självförsörjning

Per Skedinger, IFN, skriver om enkla jobb i en debattartikel på Altinget.se.

"Den måttliga anpassning nedåt av relativlönerna som vi sett i några av de enkla jobben har inte varit tillräcklig, skriver nationalekonomen Per Skedinger, som menar att fler enkla jobb i Sverige skulle underlätta etablering på arbetsmarknaden för den växande gruppen av utrikes födda."

Läs mer