Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Käbbel om integration medan folket väljer segregation

Problemet med offentliga och politiska satsningar på integration av invandrare i det svenska samhället är att det officiellt ofta bortses från att det personliga "svaret" på offentliga integrationsförsök är segregation. Det skriver Widar Andersson i Folkbladet, och hänvisar till forskning gjord av Anders Kärnä, forskare vid IFN. 

I Widar Anderssons krönika i Folkbladet kan du läsa om att invandrare söker sig till invandrare medan majoritetsbefolkningens svenskar söker sig till mer svenska områden om andelen invandrare blir för hög. 

Widar Andersson hänvisar mycket till Anders Kärnä, forskare vid IFN. Detta då Anders tidigare uttalat att han vill inspirera politiken till att hitta mer "realistiska lösningar utan skygglappar eller fromma förhoppningar."

Läs hela krönikan här.