Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN firade 80 år med ett jubileumsseminarium

29 november 2019

Den 25 november firade IFN 80 år av oberoende forskning med ett jubileumsseminarium för särskilt inbjudna gäster. IFN:s styrelseordförande Staffan Bohman betonade vikten av faktabaserad analys i sitt välkomsttal:

– IFN har aldrig haft en viktigare uppgift än i dag, som en saklighetens röst i ett debatt- och medieklimat där ytlighet, snuttifiering och fake news blivit realiteter.

 

 

Bilder från jubileet

 

2019-11-25IFN80StaffanBohman650.jpg

Staffan Bohman, styrelseordförande för IFN, hälsade välkommen. Foto: Bo Johansson.

 

Ett jubileum – två böcker

Under seminariet lanserades också två böcker som skrivits för jubileet. Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966, av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl är den andra volymen i en serie om IUI/IFN. Författarna berättade bland annat om IUI:s val av forskningsfrågor som ifrågasatte gamla sanningar.

2019-11-25IFN80MatsLundahl650.jpg

Mats Lundahl presenterar Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966 som han skrivit tillsammans med Benny Carlson. Foto: Bo Johansson.

 

2019-11-25IFN80Magnus650.jpg

Magnus Henrekson berättar om IFN:s framgångar. Foto: Bo Johansson.

IFN:s vd Magnus Henrekson är redaktör för jubileumsboken IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Han presenterade IFN:s forskningsframgångar och redogjorde för ett sätt att mäta IFN:s resultat, nämligen genom antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter och genom IDEAS/Repec-databasen som rangordnar forskning:

– IFN är nummer tre i Sverige av 97 institutioner, nummer 62 i Europa av 3600 institutioner och nummer två i Europa bland helprivata forskningsinstitut. När det gäller Entrepreneurship Economics är vi nummer två i Europa efter London School of Economics, sa Magnus Henrekson.

 

Personliga betraktelser

IFN ska enligt stadgarna ägna sig åt näringslivsrelevant forskning. Två personer med näringslivskoppling och släktband till institutet var talare vid seminariet. Jacob Wallenberg, styrelseordförande Investor och barnbarn till Marcus Wallenberg som under 25 års tid var styrelseordförande för IFN, talade bland annat om digitalisering och de utmaningar Sverige står inför.

2019-11-25IFN80JacobWallenberg650.jpg

Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Investor. Foto: Bo Johansson.

2019-11-25IFN80Svennilson650.jpg

Peter Svennilson, vd The Column Group. Foto: Bo Johansson.

Peter Svennilson är entreprenör i Silicon Valley och brorson till Ingvar Svennilson, som under sin tid som vd för IUI på 1940-talet förändrade institutets inriktning. Det som hade varit en utredningsbyrå blev ett vetenskapligt forskningsinstitut. Peter Svennilson höll ett personligt tal om sin farbror och om sina egna med- och motgångar på resan till att bli en framgångsrik entreprenör.

2019-11-25IFN80KarolinaEpanel650.jpg

Panelsamtal med Karolina Ekholm, Gunnar Fors, Magnus Henrekson och David Cesarini. Foto: Bo Johansson.

Forskning med relevans för näringsliv och samhälle

Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan personer som alla tidigare har forskat, eller nu forskar på IFN. David Cesarini, biträdande professor vid New York University och affilierad till IFN, Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet, tidigare forskare på IFN och tidigare verksam som statssekreterare och vice riksbankschef, Gunnar Fors, chef för Riksdagens utredningstjänst och tidigare forskare på IFN, och IFN:s vd professor Magnus Henrekson. De diskuterade bland annat hur forskning lämnar kammaren och blir policyrelevant och hur nationalekonomi kan ta sig an klimatfrågan och framför allt, hur IFN ska fortsätta att vara relevant för både näringsliv och samhället i stort.

– Jag tror det handlar om att fortsätta trycka på nyckelorden om oberoende, vetenskaplig integritet men också att försöka attrahera forskare som har ett intresse för samhällsfrågor och ett intresse för att delta i samhällsdebatten på ett eller annat sätt, sa Karolina Ekholm.

 

Se seminariet här

Ladda ner jubileumsboken här

Ladda ner Ett forskningsinstitut expanderar här