Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Assar Lindbeck in memoriam

28 augusti 2020

Professor emeritus i nationalekonomi, Assar Lindbeck, har avlidit. Assar Lindbeck var under många år forskare vid IIES, Stockholms universitet. Sedan 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES och var aktiv i samhällsdebatten och inom forskningen fram till sin död.

IFN minns en portalgestalt inom nationalekonomin som forskade inom vår disciplin i över 60 år.

– Assars betydelse för svensk nationalekonomi och svensk samhällsdebatt kan inte överskattas. Han gav allt in i det sista: en av de uppsatser han arbetade med antogs i en högt rankad vetenskaplig tidskrift för bara två veckor sedan, säger Magnus Henrekson, vd IFN.

Assar Lindbeck var vid IFN:s föregångare IUI och IFN i tre olika perioder, något han själv skrivit om. 1961–62 arbetade han med bostadsmarknadens problem. Under den andra perioden ca 1965–68 gjorde han en analys av jordbrukspolitiken. Både studierna om bostadsmarknaden och jordbrukspolitiken lämnade stora avtryck i den svenska samhällsdebatten. Den tredje perioden på IFN inleddes 1995. Den perioden beskriver Assar Lindbeck själv som lugnare, en tid som präglats av artikelskrivande för internationella vetenskapliga tidskrifter. "Eftersom det i huvudsak varit fråga om akademiska skriverier har jag, mig veterligen, inte retat upp vare sig några politiker eller företagare den här gången." skriver han i IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.

För allmänheten är han kanske mest känd för att ha lett Lindbeckkommissionen, vars formella namn var Ekonomikommissionen. Den utsågs av regeringen som en följd av 1990-talets ekonomiska kris. Resultatet av dess arbete blev 113 förslag på hur Sveriges konkurrenskraft och ekonomi skulle förbättras. De flesta förslagen kom sen att genomföras; bland annat reformerades statens budgetprocess och ett utgiftstak infördes. Efter kommissionens rekommendationer infördes även en självständig centralbank och längre valperioder.

Akademiskt är han mest känd för sin forskning kring insiders och outsiders på arbetsmarknaden. Assar Lindbeck var också en forskare med ett stort samhällsintresse, han var under hela sin livstid mycket aktiv i samhällsdebatten. Han hade också ett stort musikintresse och ägnade sig även åt måleri. Assar Lindbeck blev 90 år gammal.

Se även videon Assar Lindbeck förklarar där han och IFN:s vd Magnus Henrekson samtalar om nationalekonomi.