Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Blir vi mer toleranta av ekonomisk frihet? Ny forskning presenteras i internationell rapport

14 september 2020

Marknadsekonomi påverkar ofta tolerans och tillit positivt i ett samhälle, men marknadsekonomi kan också leda till sänkt tolerans och riskera att spä på antisemitiska föreställningar. Det visar Niclas Berggren och Therese Nilsson med sin forskning. De medverkar med ett kapitel i Economic Freedom of the World Report, en rapport som ges ut årligen av Fraser Institute. I rapporten presenteras årligen uppdaterade data över hur stark marknadsekonomin är i ett stort antal länder.

I länder där rättsstaten är stark, tenderar befolkningen att vara mer tolerant mot exempelvis homosexuella och personer som har en annan etnicitet än de själva. Även globalisering tenderar att leda till en högre tolerans, visar de.

– Rättsstaten är viktig att värna, inte bara för rättvisa, utan också för att människor ska våga lita på människor som är annorlunda. Det ger i sin tur tolerans. Det är också viktigt att värna globaliseringen. Många har fokuserat på dess ekonomiska konsekvenser, men vi visar att den även har kulturella effekter. Föräldrar blir mer villiga att lära sina barn tolerans i en globaliserad värld, för att de förstår att det ligger i barnens intresse att kunna umgås med människor som är annorlunda, säger Therese Nilsson och Niclas Berggren.

Men det finns också fall där handelsliberaliseringar kan leda till ökad antisemitism, detta eftersom en central vanföreställning inom antisemitismen är att judar kontrollerar en stor del av ekonomin. Denna ökning kan dock motverkas om rättsstaten är stark.

– Vår forskning om antisemitism är än så länge preliminär, men vi finner där att just denna typ av intolerans kan öka när ekonomiskt gynnsamma reformer av handel och kapitalflöden genomförs. Därför är det viktigt att motverka sådana utfall genom att värna rättssystemets kvalitet, säger forskarna.

Therese Nilsson och Niclas Berggren forskar inom ramen för IFN:s forskningsprogram Institutionernas ekonomi, där de undersöker sambandet mellan lagstiftning, kulturella normer och värderingar och ekonomi.  I kapitlet ”Economic Freedom as a Driver of Trust and Tolerance” presenterar de sin egen och kollegorna Martin Ljunge och Henrik Jordahls forskning.

 

Läs hela rapporten här