Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Calmfors om norsk sysselsättningspolitik

11 februari 2021

I dag har den norska sysselsättningsutredningen, Sysselsettningsutvalget, överlämnat sitt slutbetänkande Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for sysselsetting NOU 2021:2, till den norska arbets- och socialministern. Lars Calmfors, IFN, har varit en av ledamöterna.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå strukturella reformer för att öka sysselsättningen i Norge. Ekonomiska experter och representanter för den norska arbetsmarknadens huvudorganisationer har utgjort utredningsgruppen.

Trots att sysselsättningen är relativt hög i Norge, med en sysselsättningsgrad på nästan 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år, har skillnaderna mellan dem som är aktiva på arbetsmarknaden och dem som står utanför blivit större över tid, skriver den norska regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen föreslår bland annat ökade satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik med kraftigt ökad användning av anställningsstöd enligt svensk förebild.

Lars Calmfors står bakom de flesta av utredningens förslag men har reserverat sig på några punkter. Bland annat anser han att ett försök med graderad förtidspension, det vill säga förtidspension på deltid, och hälsojusterad lön inte bara bör omfatta personer under 30 år som saknar arbete utan också tidigare anställda i alla åldrar eftersom det är där den största potentialen för att få ner de omfattande förtidspensioneringarna i Norge finns. Calmfors har också velat öppna för möjligheter till provanställningar, som i dag i stort sett saknas i Norge.

Läs rapporten här