Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Mobilförbud i skolan

11 maj 2021

Frågan om mobilförbud i skolan har debatterats under en tid. Nu har regeringen tagit fram ett nytt förslag om mobilförbud i skolan. IFN-forskaren Björn Tyrefors har forskat om just mobilförbud.

I veckan skickar utbildningsdepartementet ut en promemoria på remiss som bland annat innehåller förslag om mobilförbud i skolan, det skriver nyhetsbyrån TT. Enligt förslaget ska användandet av mobiltelefoner under lektionstid förbjudas i klassrummen. En av anledningarna är att förbudet ska skapa mer studiero och att det i sin tur ska leda till bättre skolresultat.

Enligt studien ”The Impact of Banning Mobile Phones in Swedish Secondary Schools” av Björn Tyrefors, Dany Kessel och Hulda Lif Hardardottir, leder dock mobiltelefonförbjud inte till bättre studieresultat.

Björn Tyrefors har även skrivit om studiens resultat i en debattartikel i Kvartal.