Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny ESO-rapport om arvsskatt

12 maj 2021

Möjligheterna att motverka ekonomisk ojämlikhet genom att återinföra en arvsskatt är ytterst begränsade. Det är en av slutsatserna i Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, och Oscar Erixsons, Uppsala universitet, ESO-rapport Arvsskatt: Nere för räkning eller på väg att återuppstå?

Arvsskatten avskaffades i Sverige 2004. Sedan dess har mer än 30 svenska forskningsartiklar och rapporter skrivit som alla undersöker olika aspekter av arv och arvsskatt. ESO-rapporten sammanfattar resultaten från dessa studier och ytterligare ett hundratal studier från andra länder med syftet att redogöra för hur en arvsskatt skulle kunna utformas i Sverige och vilka effekter en sådan skatt skulle kunna ge. Rapportförfattarna har skissat på ett utformande av en ny arvsskatt och kommer fram till de skatteintäkter som en sådan skatt skulle generera är mycket små.

– Det är inte troligt att en arvsskatt skulle motverka ekonomisk ojämlikhet. Skattebasen är helt enkelt för liten och för flykting, säger Mikael Elinder.

Rapporten presenterades vid ett webbinarium där även Lena Hiort af Ornäs Leijon, skattejurist och sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning, och Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, IFN, medverkade.

Daniel Waldenström forskar om skattefrågor och är bland annat expert på arvsskatter. Han kommenterade rapporten vid webbinariet:

– Vill man ha en aktuell bild av forskningsläget så är den här forskningsrapporten en utmärkt utgångspunkt för att få förkovra sig.

Daniel Waldenström kommenterade också den skiss till arvsskatt som finns i rapporten och riktade en direkt fråga till rapportförfattarna om de anser att Sverige bör införa arvsskatt.

– Jag tycker personligen att vi inte behöver diskutera arvsskatt mer i Sverige, svarade Mikael Elinder, som i stället tycker att fokus behöver flyttas över till andra skattefrågor.

Läs mer om rapporten hos ESO