Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Anslag till forskning om vindkraft

17 maj 2021

Erik Lundin och Thomas Tangerås, IFN, har beviljats forskningsanslag om ca 4 miljoner kronor från Energimyndigheten för projektet ”Målkonflikter i utbyggnaden av vindkraft i Sverige”.

Forskarna ska göra en statistisk analys av alla ansökningar för vindkraft i Sverige sedan 2003 för att se vilka ekonomiska, miljömässiga och politiska faktorer som har störst betydelse för om ett vindkraftsprojekt blir godkänt eller får avslag.

Enligt Energimyndighetens beslut kan projektet bidra med relevant faktaunderlag för översynen av regelverket gällande etableringar av vindkraft och därigenom öka förutsättningarna för en eventuellt förbättrad tillståndsprövning. Projektet inleds 2021 och beräknas vara avslutat sista juni 2025.