Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny SNS-rapport: Reformera konsumtionsbeskattningen

2 juni 2021

En högre skatt på konsumtion kombinerat med lägre skatt på arbete vore fördelaktigt för samhällsekonomin på fler sätt. Det argumenterar Spencer Bastani, IFAU och affilierad till IFN, för i den nya SNS-rapporten  Hur bör konsumtion beskattas?.

Spencer Bastani är skatteforskare och poängterar i rapporten att konsumtion är en bredare skattebas än arbete. Det gör också konsumtionen mer effektiv att beskatta. I rapporten föreslår han bland annat en breddad och enhetlig moms. 

Rapporten lanserades vid ett webbinarium under onsdagen där även riksdagsledamöterna Kjell Jansson (M) och Anders Österberg (S), från riksdagens skatteutskott och Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna, medverkade.

Efter att de olika förslagen i rapporten presenterats diskuterades frågan om en momsreform är genomförbar.  Anders Österberg (S) konstaterade att mycket måste utredas, men att det vore bra om Socialdemokraterna och Moderaterna kunde komma överens under nästa mandatperiod.  Samtalsledaren Mikael Witterblad, SNS, frågade om det var troligt.

– Jag skulle säga att det är nödvändigt om man gör en skattereform. Det är bra för Sverige, sa Anders Österberg.

Kjell Jansson (M) delade uppfattningen att de stora partierna måste komma fram till någon lösning under nästa mandatperiod och att det är viktigt att de största partierna är med om en reform ska hålla över tid. Även Ulrika Hansson skulle välkomna en stor momsreform.

– Sverige bör också vara väldigt aktivt i EU på det här området eftersom det hela tiden pågår förhandlingar inom EU om momsen, sa hon.

Spencer Bastani avslutade webbinariet med ett medskick till politikerna. Han beskrev hur han innan han började rapportförfattandet inte förstod omfattningen av problemen med det snåriga momssystemet. Hans slutsats blev:

– Momsen måste stå högt upp på den politiska agendan.

Läs rapporten här