Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Myter i ojämlikhetsdebatten

8 juni 2021

Daniel Waldenström, IFN, och Anders Björklund, professor emeritus vid Stockholms universitet, har synat ojämlikhetsdebatten i sömmarna. Enligt Waldenström och Björklund bidrar brister i den officiella statistiken till felaktigheter i debatten.

Foto: Istock

Ett av de felaktiga påståendena är att inkomstskillnaderna blivit mycket stora. Ett annat att Sverige blivit ett så kallat mediokert land i välståndsligan. I ett Working Paper skriver forskarna:

”/…/ när vi jämför olika länders ojämlikhet i disponibla årsinkomster, dvs samtliga inkomster av både arbete och kapital plus bidrag och minus skatter, finner vi att så inte är fallet. I gruppen rika länder tillhör Sverige den handfull länder med mest jämlika disponibla årsinkomster.”

De går också igenom ett antal andra påståenden och redogör för varför det är problematiskt att ha 1980 som ett jämförelseår.

Daniel Waldenström och Anders Björklund presenterade också sina resultat i en artikel på DN Debatt. Att det förs en debatt om ojämlikhet är bra, skrev de, men varnade för vad konsekvenserna kan bli om debatten innehåller en rad felaktigheter. Rapporten refererades även på ledarplats av Skaraborgs Allehanda, Nya Wermlands-Tidningen, Mariestads-Tidningen och Smålandsposten.