Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hur ska Sverige bli attraktivt för utländska företag?

18 november 2021

Utländska företags intresse för att etablera sig i Sverige tycks ha minskat sedan finanskrisen och det är oroande, sa Fredrik Sjöholm, vd IFN, när han medverkade vid Entreprenörskapsforums lansering av rapporten Swedish Perspectives on Industrial Policy, the Washington Consensus and Beyond.

Fredrik Sjöholm presenterar sitt kapitel vid Entreprenörskapsforums seminarium. Foto: Marcus Kardelo, Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund inledde med att säga att industripolitik länge varit ett tabubelagt ämne men att det nu åter hamnat på agendan, både politiskt och forskningsmässigt. Med rapporten vill Entreprenörskapsforum belysa industripolitiken ur olika perspektiv, varav dess betydelse för utländska direktinvesteringar är ett. Fredrik Sjöholms kapitel behandlar just detta.

Enligt Fredrik Sjöholm ger utländska direktinvesteringar flera fördelar för ett lands ekonomi. Multinationella bolag har ofta en hög produktivitetsnivå, vilket leder till ökad produktion och att anställda i sådana bolag har en högre lönenivå. De är även i regel bra på att dela upp produktionskedjorna genom att ha olika delar av produktionen i olika länder, vilket gynnar tillväxten. Samtidigt kan en kunskapsöverföring ske när personal i multinationella bolag byter jobb till lokala företag i värdlandet. På så vis kan svenska företag exempelvis ta del av ny teknologi. Det är därför av vikt att Sverige lyckas attrahera starka, framgångsrika utländska företag. 

Det finns åtgärder att ta till för att attrahera utländska direktinvesteringar, visar Fredrik Sjöholms genomgång av forskningslitteraturen på området. Grundläggande är att det finns ett gott allmänt företagsklimat vilket man kan få genom att bland annat ha ekonomisk och politisk stabilitet, genom att ha utbildad arbetskraft, genom att ha en god infrastruktur med bl.a. flygplatser och hamnar, genom att vara frihandelsvänliga samt genom att inte ha alltför höga skatter. Dock kan skattenivån inte kompensera för brister på de andra områdena:

– Donald Trump sänkte bolagsskatten från ca 35 procent till 21 procent med samtidigt införde han tullar på import från bland annat Kina och EU. Det ledde till att de utländska direktinvesteringarna minskade, sa Fredrik Sjöholm vid seminariet.

De faktorer som bör vara på plats för att gynna utländska direktinvesteringar, gynnar också lokala företag. Om man säkerställer att ett land har ett gott nationellt företagsklimat kommer man per automatik också locka till sig fler utländska direktinvesteringar, enligt Fredrik Sjöholm.

För Sveriges del finns det enligt Sjöholm utrymme för förbättring inom tre områden: Utbildningssystemet, elförsörjningen och skatterna. Att kvaliteten på utbildningssystemet har sjunkit är Sveriges största problem och även om det nu är på väg åt rätt håll, kan tappet ta många år att rätta till, enligt Fredrik Sjöholm.  Att företag är oroliga för om elförsörjningen i Sverige är stabil är ett annat hot mot viljan att investera i landet och skatterna har visserligen sjunkit men är fortsatt höga i förhållande till skattenivåerna i andra länder, sa han.

Vid seminariet medverkade även Anna Almqvist, ekonom Svenskt Näringsliv, Davide Castellani, professor vid University of Reading, Nina Czernich, vice vd för IFO Center for Industrial Organization and New Technologies, Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Philip McCann, professor vid University of Sheffield samt Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Se seminariet här

Läs rapporten här