Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Migranters attityder och värderingar – ny SNS Analys av Olle Hammar

26 november 2021

Nyanlända invandrares värderingar anpassas relativt snabbt till de värderingar som råder i Sverige, visar en ny rapport av Olle Hammar.

Under torsdagen lanserades rapporten Migranters integration av värderingar,  vid ett seminarium på SNS. Sedan början av 2000-talet har antalet migranter i Sverige och Europa ökat och i den politiska debatten ifrågasätts om svenska värderingar hotas av invandring.  

Olle Hammar är forskare vid IFN och Institutet för framtidsstudier. I SNS-rapporten studerar han hur migranters attityder till ekonomisk omfördelning påverkas av hur passa individualistisk eller kollektivistisk kultur de kommer ifrån.

Rapporten visar att personer som kommer från mer individualistiska länder föredrar en lägre grad av ekonomisk omfördelning och accepterar större inkomstskillnader. Relativt nyanlända migranter påverkas fortfarande av kulturen i ursprungslandet, däremot påverkas de som levt längre i det nya landet främst av det nya landets kultur.

I rapporten undersöker Olle även värderingar gällande vikten av familj, fritid och politik.  Preliminära resultat visar att de värderingarna snabbt närmar sig genomsnittssvenskens och efter tio år i Sverige finns det ingen statistisk skillnad mellan migranterna och andra svenskar gällande synen på dessa områden. Att det går relativt fort att anpassa sig till det nya landets värderingar, är särskilt intressant när det gäller Sverige eftersom Sverige i många delar kan ses som ett extremt land, och inte alls som det ”landet lagom” vi ofta ser oss som, sa Olle Hammar. Vi har exempelvis en väldigt individualistisk kultur och är starkt sekulära.

Han betonade också att det finns mycket forskning om integration i rent ekonomiska termer, men inte så mycket om kulturell integration och att mer forskning behövs. Den slutsatsen delades av Peter Esaiasson, statsvetare vid Göteborgs universitet, som kommenterade rapporten. Peter Esaiasson poängterade också att det behövs mer data och mycket mer detaljerade undersökningar.


Emelie Lekebjer, Olle Hammar, Nyamko Sabuni, Anna Johansson och Ahmed Abdirahman på SNS.

Efter presentationen följde ett panelsamtal med Ahmed Abdirahman, grundare av och vd för stiftelsen The Global Village, Anna Johansson (S), ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna. Samtalet leddes av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Bland frågorna som lyftes var hur bra vi är på att förmedla vilka värderingar, lagar och regler som gäller i Sverige. Olle Hammar betonade att rapporten visar att människors kulturella tillhörighet och värderingar inte är ödesbestämda, i stället går de att påverka genom exempelvis vad vi lär oss i skolan och förskolan. Just skolan lyftes även fram av paneldeltagarna som en viktig arena för att förbättra integrationen.

Se seminariet här

Läs rapporten här