Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Håkan Mogren in memoriam

20 december 2021

Håkan Mogren har avlidit. Han var verksam som styrelseordförande för IFN:s föregångare IUI 1993–2003 och hade ett genuint intresse för forskning och samhällsfrågor. Under Håkan Mogrens ordförandetid ökade antalet disputerade forskare på IUI/IFN med ca 40 procent.

Lars Persson är vice vd för IFN nu såväl som under Håkan Mogrens ordförandetid. Han vill särskilt lyfta fram Håkan Mogrens fokus på högkvalitativ forskning och hans genuina intresse för samhällsfrågor och näringslivsrelevanta frågor i Sverige:

– Håkans arbete som styrelseordförande för IUI/IFN genomsyrades av att verksamheten skulle nå högsta standard. Vår forskning skulle vara på forskningsfronten och Håkan hade en vision om att forskning av hög kvalitet skulle ligga till grund för samhällsdebatten.

Som ett led i detta var Håkan Mogren med och lanserade Astra-Ericsson-seminarieserien. Till seminarierna bjöd vi in internationellt ledande forskare för att presentera och diskutera nydanande forskning med IFN:s forskare. Efter Håkans ordförandeperiod fortsatte han ha kontakt med IFN och fungerade som såväl ambassadör som bollplank, berättar Lars Persson.

Håkan Mogren blev 77 år. Våra tankar går till hans familj.