Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Fredrik Sjöholm ny ordförande för IVA:s avdelning IX

11 januari 2022

Fredrik Sjöholm, vd IFN, är sedan 1 januari ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien,(IVA):s avdelning IX. Avdelningens arbete handlar om de ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik.

IVA beskriver sin vision som ”Teknologi i mänsklighetens tjänst” och samlar 1300 ledamöter fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik-och ekonomiområden. Utöver de 1300 invalda ledamöterna, samlar IVA även kompetens och erfarenhet från 250 företag. IVA finansieras genom bidrag från näringslivet, projekt-och statsanslag.