Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Stödpaket med oönskade effekter

18 mars 2022

De sänkta skatterna på olja och diesel riskerar att gynna Putin. Det är en av slutsatserna när Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, och Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN, kommenterar regeringens stödpaket i en debattartikel respektive kolumn i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Regeringens ekonomiska stödpaket om ca 14 miljarder kronor innehåller bland annat sänkta skatter på drivmedel, kompensation till bilägare och förlängd elpriskompensation i delar av Sverige. Lars Calmfors skriver att sänkningarna på bensin-och dieselskatterna bidrar till att hålla uppe efterfrågan på olja, vilket möjliggör för oljeproducenter att ta ut högre priser. Det ökar i sin tur Rysslands oljeinkomster och bidrar till att finansiera Putins krig mot Ukraina. Istället skulle tullar på rysk olja och naturgas vara en effektiv metod, givet att flera länder inför sådana samtidigt.

Andreas Bergh noterar också att kompensationen till bilisterna bidrar till ökad efterfråga på rysk olja och gas. Han lyfter också frågan om kritiken mot stödpaketet. Hur länge gäller de tillfälliga stöden? Kommer det vara politiskt möjligt att avveckla åtgärderna? Men han argumenterar också för att stöden underlättar för konsumenter att leva och konsumera som vanligt och att regeringen genom sina stöd påverkar prismekanismen, snarare än att satsa på bredare stöd som också förändrar beteenden.