Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny modell för sfi-peng

31 mars 2022

Björn Tyrefors, IFN och Stockholms universitet, har presenterat sin utredning ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi”,SOU 2022:17.

Utredningens direktiv var att se hur en sfi-peng kan utformas baserad på uppnådda språkresultat. Syftet är att stimulera och ge utbildningssamordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras, enligt utredningsdirektivet.

Utredningen föreslår bland annat att ett nytt bedömningsintrument både ska kunna användas som ett progressionstest och ett lärverktyg samt att utbildningens huvudman ska ansvara för att testet genomförs men att lärare ska bestämma när eleven ska göra testet. Vidare föreslår utredningen att ett bedömningscentrum inrättas vid Stockholms universitet som ska ansvara för att ta fram testet, driva samt utveckla det.

Läs utredningen samt om ytterligare förslag här