Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Saras D. Sarasvathy 2022 års Global Award-pristagare

4 april 2022

Global Award for Entrepreneurship Research 2022 tilldelas Saras D. Sarasvathy, professor vid Darden School of Business, University of Virginia. Sarasvathy får priset för banbrytande forskning om entreprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella processen. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

Saras D. Sarasvathys forskargärning har fundamentalt förändrat och gett nytt liv till samtalet inom entreprenörskapsforskning. Hennes arbete med entreprenörskapsmetoden effectuation understryker hur entreprenörer använder tillgängliga resurser, fokuserar på acceptabla förluster snarare än vinstmaximering, etablerar tillitsfulla partnerskap, samt ser oförutsedda händelser som möjligheter snarare än problem. Detta har lett och inspirerat en ny generation av forskare att fortsätta sökandet efter en bättre förståelse för hur entreprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella processen fungerar.

Professor Sarasvathys främsta bidrag inkluderar:

  • Att ge praktiserande entreprenörer ett perspektiv som speglar och belyser deras erfarenheter. Samtidigt har hon gett forskarvärlden ett nytt verktyg för att förklara och undervisa om entreprenörskap.
  • Att skapa en lång och väletablerad ström av forskning kring beslutsfattande med tydlig egenart. I det sammanhanget handlar det för entreprenören om att kontrollera, snarare än att förutse, framtiden och dess osäkra mål i skapandet av nya affärer.

Saras Sarasvathys konceptuella ramverk för att förstå den entreprenöriella beslutsprocessen har sträckt sig långt utanför entreprenörskapsforskningen, in i fält som marknadsföring, strategi och internationellt företagande. Det visar hur entreprenörskapsforskare kan bidra till utvecklingen inom närliggande forskningsområden. Som en skapare, drivkraft och ambassadör för entreprenörskapsforskning förkroppsligar professor Sarasvathy alla de kvaliteterna som krävs för att entreprenörskap ska vara ett levande, inflytelserikt och praktiskt relevant forskningsfält.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm den 25 maj. För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.