Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Calmfors om Finanspolitiska rådets rapport

25 maj 2022

Nyligen presenterades Finanspolitiska rådets årliga rapport om den svenska finanspolitiken. Lars Calmfors var en av de medverkande.

Finanspolitiska rådet granskar om regeringen följer det finanspolitiska ramverkets regler. Rapporten presenterades av Lars Heikensten och Lina Aldén och presentationen följdes av kommentarer. Rådets slutsats är att varken regering eller opposition i tillräckligt hög utsträckning. Bland annat riskerar regeringen att spräcka utgiftstaket.

Lars Calmfors delar analysen att finanspolitiken inte är anpassad till regelverket men säger också att detta inte är en ny företeelse för specifikt detta år.  Han ser dock bland annat att pandemin bidragit till en normupplösning och ser en risk med att tillfälliga stödåtgärder som var nödvändiga under pandemin, nu riskerar att permanentas.

Utöver Lars Calmfors kommenterades rapporten även av Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet.

Se presentationen här