Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Finanspolitiska rådets konferens om ekonomisk ojämlikhet

21 oktober 2022

Den 20 oktober arrangerade Finanspolitiska rådet en heldagskonferens om ekonomisk ojämlikhet. Tre forskare från IFN deltog.

Daniel Waldenström, professor och forskare vid IFN, talade på temat "Inequality in Sweden: New Data, New Perspectives". Daniel presenterade nya datakällor som kan förbättra vår förståelse för den svenska inkomstfördelningens utveckling på senare år.

En av de nya datakällorna är uppgifter om värdet av vård, skola och omsorg, vilka är en viktig dela av omfördelningen i Sverige som sällan ingår i offentlig statistik. En annan ny datakälla är månadsuppgifter över löner som Skatteverkets register hanterar för hela befolkningen och som visar arbetsmarknadens läge löpande och med väldigt liten tidsfördröjning. Båda dessa datakällor kan ge en snabbare och mer nyanserad bild av läget i inkomstfördelningen och effektivisera fördelningspolitikens utformning.

Therese Nilsson, professor och forskare vid IFN och Lunds universitet, presenterade aktuell forskning under rubriken "Income Inequality and Health". Therese talade om vad vi vet från forskningen om sambandet mellan inkomstojämlikhet och hälsa, vilka metodologiska utmaningar som finns och hur hälsoojämlikheten utvecklats under de senaste årtiondena i rika länder.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal där bl.a. Fredrik Sjöholm, professor och vd för IFN, deltog. Panelen diskuterade huruvida vi har fördelningspolitiska problem och vad vi i så fall kan göra åt dem.

Se den inspelade konferensen.