Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Presentation hos SNS: Energikrisen – lösningar på kort och lång sikt

27 oktober 2022

Pär Holmberg, forskare inom IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning, har medverkat i en paneldiskussion hos SNS.  

Övriga medverkande var Lina Bertling Tjernberg, KTH; Anton Steen, Fortum Sverige; samt Malin Stridh, Svenska kraftnät. Samtalet leddes av Daniel Strandberg, SNS.

Så här skriver SNS:

"I vinter väntar höga elräkningar för många företag, myndigheter och hushåll. Vad kan Sverige göra på kort respektive lång sikt för att klara situationen? Finns förutsättningar för att på kort sikt öka planerbar elproduktion? Och hur påverkar olika förslag om prisregleringar och högkostnadsskydd i Sverige och EU olika konsumenter, producenter, skattebetalare och investerare?".

Paneldiskussionen finns att se och höra i efterhand på SNS kanaler.