Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Remissvar på ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”

29 augusti 2023

Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda forskare vid IFN, har lämnat ett remissvar gällande Svenska Kraftnäts rapport ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”. Detta med anledning av att Holmberg och Tangerås anser att rapporten inte räcker som beslutsunderlag för en omfattande elmarknadsreform.

Svenska kraftnät har tagit fram rapporten ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden, i vilken man föreslår att Sverige ska införa en omfattande kapacitetsmarknad. Syftet med denna reform är att säkerställa att det finns tillräcklig elproduktion i framtiden.

Holmbergs och Tangerås svar fokuserar på övergripande frågor i rapporten. För det första anser de att analysen av kapacitetsmarknader är delvis missvisande eftersom den saknar väsentliga delar och perspektiv. För det andra menar de att relevanta alternativ till kapacitetsmarknader inte analyseras i tillräcklig omfattning.

Holmberg och Tangerås drar slutsatsen att rapporten inte räcker som beslutsunderlag för en så pass omfattande elmarknadsreform som Svenska kraftnät föreslår.