Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Arbetsförmedlingen bildar nytt vetenskapligt råd

6 september 2023

Arbetsförmedlingen bildar ett vetenskapligt råd som samlar externa forskare med djupa kunskaper om olika delar av arbetsmarknaden. Medlem i det nybildade rådet är bland annat Lars Calmfors, forskare vid IFN.

Arbetsförmedlingen ska löpande ta fram kunskapsunderlag och statistik om arbetsmarknaden och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Nu bilder myndigheten ett vetenskapligt råd som samlar externa forskare med djupa kunskaper om olika delar av arbetsmarknaden. Syftet är att det ska bli lättare att ta del av och tillämpa aktuell forskning.

Läs mer här.