Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policyseminarium: Kan ersättning till närboende skapa lokal acceptans för landbaserad vindkraft?

24 oktober 2023

Kan ersättning till närboende skapa lokal acceptans för landbaserad vindkraft? Frågan är både omdiskuterad och omdebatterad, varför IFN bjöd in till ett policyseminarium på temat.

En kraftigt ökad efterfrågan på el kommer troligtvis att kräva en betydande utbyggnad av den landbaserade vindkraften under de närmaste decennierna. Lokalt motstånd är dock en central utmaning, vilket leder till frågan om närboende bör ges en reglerad rätt till ersättning.

Om detta talade man om under ett policyseminarium arrangerat av IFN. Erik Lundin, forskare vid IFN, presenterade sin forskning om kostnaderna för olika intäktsdelningssystem, och gav även en översiktlig genomgång av lokala ekonomiska incitament i våra grannländer, med fokus på Danmark.

Därefter följde ett panelsamtal med Kristina Ek, Luleå tekniska universitet, Linda Kaneryd, Energimyndigheten, Linus Lakso, Miljöpartiet, Helena Storckenfeldt, Moderaterna och Dan Sandros, SR Energy. 

Ladda ner presentationen

Se seminariet