Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Effekter av utlandsflytt av producenttjänster

Artikel på svenska
Referens
Svensson, Roger (2010). ”Effekter av utlandsflytt av producenttjänster”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 63(2), 107–114.

Författare
Roger Svensson

Offshoring av tjänsteproduktion har ökat de senaste decennierna. Förklaringen är utvecklingen inom IT och telekommunikationer, som möjliggjort att informationsbaserade producenttjänster kan handlas med över geografiska avstånd. Många befarar att utflyttningen skapar ökad arbetslöshet i företagens hemländer. Empiriska studier visar att efterfrågan på lågkvalitativa tjänster har sjunkit, men istället har efterfrågan på mer kvalificerade tjänster ökat. Totalt sett har alltså sysselsättningen i hemländerna inte sjunkit. Det finns även en tendens att lönegapet mellan låg- och högkvalitativa tjänster i hemlandet ökar. Utflyttningen har haft vissa positiva effekter på produktiviteten i hemlandet, ty företagen kan bättre lokalisera produktionen där den är mest effektiv.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se