Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?

Artikel på svenska
Referens
Nilsson, Therese och Daniel Waldenström (2011). ”Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?”. Ekonomisk Debatt 39(4), 6–18.

Författare
Therese Nilsson, Daniel Waldenström

Sambandet mellan hälsa och inkomstojämlikhet har studerats under lång tid. De flesta undersökningar har emellertid saknat tillräckligt detaljerad information om individers hälsa och inkomst för att kunna skilja mellan hälsoeffekter av en högre inkomst och effekten av en mer ojämlik fördelning av inkomster i samhället. Vi redogör i denna artikel för vilka teorier som ligger till grund för de olika hypoteserna om sambandet mellan hälsa, inkomst och inkomstojämlikhet, samt hur forskare bör gå tillväga för att empiriskt studera detta.