Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering

Artikel på svenska
Referens
Svensson, Roger (2011). ”Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering”. Ekonomisk Debatt 39(7), 14–27.

Författare
Roger Svensson

Ekonomisk teori rekommenderar att statliga stöd till innovativa företag och entreprenörer bör ges i tidiga faser till små och riskfyllda projekt. Enligt empirisk forskning bör man kräva matchande privat finansiering för att underlätta urvalet och sätta upp milstolpar för att skapa incitament för portföljbolagen att prestera. Praktiken visar att de svenska statliga fonder som tillhandahåller venture kapital långt ifrån följer dessa rekommendationer. Endast en åttondel av det statliga stödet går till tidiga faser där det gör mest nytta. Samordningen av de statliga fonderna är dessutom bristfällig. Det finns sålunda stora omstruktureringsbehov av det svenska statliga venture kapitalet.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se