Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier

Artikel på svenska
Referens
Bergh, Andreas och Lotta Moberg (2013). ”Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier”. Ekonomisk Debatt 41(5), 45–55.

Författare
Andreas Bergh, Lotta Moberg

Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effektivitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi diskuterar kopplingen mellan reformer och politikers partifärg, utbildning och professionella bakgrund, globalisering, ekonomiska kriser samt effekten av reformer i andra länder. Därefter redogörs för betydelsen av valstrategiska avväganden och byråkraters roll i reformarbetet. På flera av de frågor som har ställts finns tämligen tydliga svar. Samtidigt illustrerar denna genomgång hur fragmenterad kunskapen är.