Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige

Artikel på svenska
Referens
Waldenström, Daniel, Spencer Bastani och Åsa Hansson (2018). ”Kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige”. Ekonomisk Debatt 46(2), 6–15.

Författare
Daniel Waldenström, Spencer Bastani, Åsa Hansson

Årets SNS Konjunkturrådsrapport diskuterar och analyserar förutsättningarna för kapitalbeskattning i Sverige. Mycket har hänt sedan århundradets skattereform. Det gäller hur kapital beskattas, storleken och fördelningen av kapital och inte minst kunskapen om hur kapitalskatter bör utformas. Utifrån detta, och de brister vi finner i dagens kapitalbeskattning, diskuterar vi hur kapitalbeskattningen kan förbättras utifrån både ett effektivitets­ och fördelningsperspektiv. Vi förespråkar bl a en mer likformig kapitalbeskattning och en skatteväxling från arbetsinkomstbeskattning till kapitalinkomstbeskattning.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se

Spencer Bastani

+46 (0)18 471 7077
+46 (0)73 150 7751
spencer.bastani@ifau.uu.se