Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut

Artikel på svenska
Referens
Stenkula, Mikael (2019). ”Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut”. Ekonomisk Debatt 47(4), 6–17.

Författare
Mikael Stenkula

Denna artikel beskriver översiktligt hur dagens moderna inkomstskattesystem växt fram i Sverige. 1900-talet kantas av en intressant historia vad gäller inkomstskattens tillkomst och utveckling långt innan ”århundradets skattereform” genomfördes. Inkomstskattens brokiga historia kan vara bra att ha i åtanke för dagens beslutsfattare när skattesystemets ofta inneboende motsättningar ska vävas ihop till en i praktiken fungerande helhet.