Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn

Artikel på svenska
Referens
Lundin, Erik (2019). ”Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn”. Ekonomisk Debatt 47(7), 40–49.

Författare
Erik Lundin

Denna artikel undersöker hur privatiseringar av svenska eldistributionsnät påverkat arbetskostnader och pris. Analysen fokuserar på utvecklingen under åren 2000–11 i kommunala elnät som blivit uppköpta av privata aktörer. Den s k syntetiska kontrollmetoden används för att jämföra de privatiserade näten med liknande nät som förblivit i kommunal ägo. Resultaten visar att arbetskostnaden i de uppköpta näten minskade med upp till 18 procent, men att kostnadsminskningen inte ledde till lägre priser. Känslighetsanalyser indikerar dock att kostnadsminskningen kan vara något överskattad.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se