Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Förväntningseffekter av en lag – fallet kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser

Artikel på svenska
Referens
Jansson, Joakim och Björn Tyrefors (2019). ”Förväntningseffekter av en lag – fallet kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser”. Ekonomisk Debatt 47(1), 14–22.

Författare
Joakim Jansson, Björn Tyrefors

Det är troligt att företag agerar innan en lagstiftning träder i kraft. Om hänsyn inte tas till förväntningseffekterna kan en felaktig effekt av lagen skattas. Vi visar att förväntningseffekterna av en kvoteringslag gällande svenska börsbolagsstyrelser inte var försumbara, varken mätt som förändring i antalet kvinnliga ledamöter eller som förändring av t ex vinsten. Vi argumenterar för att vårt resultat innebär att summan av förväntningseffekten och effekten av den tvingande lagstiftningen skulle kunna vara noll med avseende på börsbolagens vinst. Därmed motsäger våra resultat varken de senaste effektutvärderingarna av den totala effekten av den norska lagstiftningen eller de något äldre studierna.