Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Attityder och beteenden under covid-19-pandemin

Artikel på svenska
Referens
Andersson, Ola, Pol Campos-Mercade och Erik Wengström (2021). ”Attityder och beteenden under covid-19-pandemin”. Ekonomisk Debatt 49(6), 5–18.

Författare
Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Erik Wengström

Sverige valde en annan väg under pandemin. Men vad tyckte egentligen svenskarna om strategin och hur utvecklades synen på strategin över tiden? Vad kännetecknar de som fann de svenska åtgärderna tillräckliga och de som ansåg dem otillräckliga? Vi presentar en kartläggning av attityder, oro och beteenden och hur de relaterar till sociodemografiska variabler, preferenser och politiska attityder. Den svenska pandemihanteringen har starkare stöd bland de med hög tillit, de som står till vänster politiskt, samt de med hög tolerans för hälsorisker. Följsamheten till restriktioner varierar med risktolerans och tillit, men också med individens grad av tålmodighet och altruism.